W co wierzymy

  • EWCH „odNowa” zbór Kościała Chrześcijan Wiary Ewangelicznej uznaje wyłącznie Słowo Boże jako jedyne źródło wiary, życia i postępowania. Nie uznajemy ludzkiej – pozabiblijnej – tradycji która przez setki lat uległa i wciąż ulega ciągłej transformacji. 

– nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego,

– Trójjedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

– Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii,

– Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele,

– Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,

– chrzest w Duchu Świętym z manifestacją darów,

– uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa,

– wieczne życie dzieci Bożych i wieczne potępienie grzeszników.

KCHWE - Zielonoświątkowy

Chrześcijanie ewangeliczni, zwani czasem protestantami, to światowy i w chwili obecnej najszybciej rozwijający się nurt chrześcijaństwa. Uważamy, że w oczach Bożych uczyniliśmy tak wiele zła, że nigdy już nie zdołamy zasłużyć na niebo poprzez spełnianie dobrych uczynków. Jedyną naszą nadzieją na ratunek jest to, że Bóg wpuści nas do nieba za darmo, dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. Udzielamy chrztu wyłącznie osobom dorosłym, które świadomie wyznały wiarę w Jezusa Chrystusa, zgodnie z Biblią, poprzez całkowite zanurzenie w wodzie.
Spożywamy komunię w sposób, który nakazał Jezus Chrystus, czyli pod postacią chleba i wina. Naszym kościołom przewodzą pastorzy, którzy zazwyczaj posiadają żony i dzieci. Nie pobieramy opłat za udział w nabożeństwach ani za chrzty, śluby i pogrzeby. W pracy, szkole i wśród sąsiadów staramy się poprzez nasze dobre uczynki pokazywać piękno nauki naszego Zbawiciela.