O nas i Misji

Kim jesteśmy?

Zbór nasz powstał 12 lipca 2022 roku jako efekt działalności stowarzyszenia EWANGELICZNA WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN „odNowa”. 
15 stycznia 2024 r weszliśmy w struktury Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP.

Wpierw było Słowo...

Kilka lat temu jeden z ludzi powiedział: „Nieodwołalne są dary i powołania Boże” – jak Cię Bóg kiedyś powołał to Cię nie odwołał, a to w którym miejscu jesteś oznacza, że sam się odwołałeś. Słowo Boże robiło we mnie robotę przez 2-3 lata aż zakiełkowało i zaczęło rosnąć.

Potem była wspólnota serc...

Dwie osoby zaczęły się spotykać na modlitwie – dla jasności sprawy nie chodziło o jakieś błagania i długie litanie – aby rozpoznawać wolę Bożą dla swojego życia. Pan kładł nam do serc swoje pomysły a my je rozpoznawaliśmy (albo i nie…) i rozmawialiśmy o nich. Pan działał w jedności w nadzwyczajny sposób, wkładał nam do serc te same myśli, pragnienia, osoby, pomysły, wizje…

Zrodziła się potrzeba...

Bóg dodał kolejną osobę, potem kolejną, potem kolejne i naszła potrzeba zorganizowania się aby wspólnie rozwijać Boże Królestwo. Ewangelia mówi, że mamy być mądrzy i czyści przy tym żeby wykorzystywać we właściwy sposób czas i zasoby jakie są możliwe do budowania Bożego Królestwa,

Czas na działanie...

Trzeba więc zacząć budować sieć kościołów w myśl zasady: kościół na każdej ulicy ! by dotrzeć z Dobrą Wiadomością o Ratunku w Chrystusie do naszych rodzin, bliskich, sąsiadów, znajomych…

Pozwoli nam to na realizację planów i działań zgodnych z poleceniem: „…idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody…”.


Waldemar J Stanek
Pastor

Celem EWCH "odNowa" są działania:

„Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego , co wam przykazałem” – ew. Mateusza 28,19-20

    • budowanie sieci wspólnot o charakterze domowym – 

„…gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich”. ew. Mateusza 18,20 

„Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb (po domach) i nie ustawali w modlitwie.” Dz Apostolskie 2,42

” O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać.” 1 Tes 4,9

 „…aby wasza miłość coraz bardzierj wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu..” Filipian 1, 9a; 2, 2b 

„Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby; (35) Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe…” Dzieje Ap 10:34-35

„Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? (17) A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” 1 Kor 3:16-17

„Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających…: Rzym 2:14-15

„Prawo zostalo ustanowione dla czlowieka, a nie czlowiek dla prawa. Dlatego czlowiek jest panem prawa” – ew Marka – kto ma wiedzieć ten wie…

„Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?” Mat 6:35

„Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.” Mat 6:31-34