Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: EWCH.eu (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Waldemar Stanek, pastor zboru wpisanego do Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, dział „A” pozycja 25,  pod nazwą: Zbór KCHWE – EWANGELICZNA WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN „odNOWA”

§2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są: 

Twoje dane nie są przekazywane do Państw  spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. 

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 

  1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

    Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
    www.uodo.gov.pl

§7 Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies). 

§8 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

§9 Funkcje ciasteczek technicznych

§10 Funkcje ciasteczek analitycznych

Pomiar  ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.

§11 Funkcje ciasteczek reklamowych

Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga.