Prawo i wsparcie

EWANGELICZNA WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN - odNowa

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, dział „A” pozycja 25
 
Dane do przelewu
 
Odbiorca: KCHWE Zbór w Dąbrowie Górniczej
Wsparcie – służba kościoła – 93 1020 2498 0000 8702 0808 4909
Wsparcie – służba pastora –  71 1020 2498 0000 8802 0808 5062
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego

WSPARCIE FINANSOWE na cele statutowe wspólnoty

Na dole strony znajdziesz również bezpieczną metodę wysłania wsparcia służby dla wspólnoty . Dziękujemy. 
Bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami i wspieracie nas na co dzień, m.in. robiąc zakupy online razem z FaniMani.pl ❤️ Każda pomoc, jaką otrzymujemy jest dla nas bezcenna 😊 Również dzięki darowiznom od Waszych zakupów online możemy kontynuować nasze działania ❤️ Jeśli chcecie dołączyć do grona osób, które pomagają nam w ten bezpłatny sposób, zainstalujcie Przypominajkę FaniMani i zacznijcie działać już dziś https://fanimani.pl/ewch/
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 53. – Wolność sumienia i wyznania  

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483  Akt obowiązujący

Wersja od: 21 października 2009 r.